Przeskocz do treści

Wakacyjne zajęcia klubu SP7KZK

7 lipca startują pierwsze zajęcia kierowane do Sieradzan w każdym wieku. Będzie można na nich dowiedzieć się wszystkiego o naszym hobby, zapoznać się z wieloma formami współczesnej radiokomunikacji. W praktyce przeprowadzić łączność, a nawet pod okiem instruktora złożyć odbiornik. Przewidzieliśmy także zajęcia plenerowe, na których postaramy się przeprowadzić łączność satelitarną, czy odnaleźć Lisa.

Plan naszych zajęć:

7 lipiec 2011
Zajęcia zapoznawcze.
1. Czym jest krótkofalarstwo i czym się zajmujemy.
2. Ogólny rys historyczny.
3. Różne formy działalności krótkofalarskiej.
4. Obecne znaczenie dla obronności kraju (Łączność kryzysowa)
5. Zapoznanie z programem zajęć
14 lipiec 2011
Zajęcia przygotowawcze.
1. Sposób przeprowadzania łączności
2. Literowanie
3. Kod Q
4. Praktyczne przeprowadzanie łączności
21 lipiec 2011
Łączności cyfrowe.
1. Zapoznanie z formami łączności cyfrowej.
2. Praktyczne przeprowadzanie łączności różnymi emisjami.
28 lipiec 2011
Inne formy komunikacji amatorskiej.
1. APRS
2. Łączność satelitarna.
3. Echo link
4. D-Star
5. Inne wcześniej nie wspomniane.
4 sierpień 2011
Działalność sportowa.
1. Współzawodnictwa krótkofalarskie
2. Zawody krajowe i międzynarodowe.
3. HST
4. ARDF (Łowy na lisa)
5. Programy dyplomowe
11 sierpień 2011
Zajęcia praktyczne z elektroniki.
1. BHP
2. Wyjaśnienie zasady działania
3. Praktyczne zajęcia w grupach
18 sierpień 2011
Zajęcia praktyczne z elektroniki cz.2
25 sierpień 2011
Spotkanie plenerowe podsumowujące akcję letnią.

Dodaj komentarz